نتایج مسابقه هفتگی تاریخ 1400/2/16

مسابقه هفتگی باشگاه پینگ پنگ خرمشاد در تاریخ1400/2/16 مسابقه هفتگی باشگاه پینگ پنگ خرمشاد روز پنجشنبه با 22 شرکت کننده در دو مرحله ی گروهی و حذفی برگزار شد. در این مسابقه آقایان رضاییان – خوشنویس – کریمیان – عبدی -جعفر پور – قاسمی – محمدی -یاقسمت – اکبری – الهیان – مختاری به مرحله …

نتایج مسابقه هفتگی تاریخ 1400/2/16 ادامه مطلب »