انواع
دوره ها

دوره نیمه خصوصی

 1. مدت زمان سانس : 90 دقیقه
 2. آموزش تکنیک های پینگ پنگ
 3. آموزش تاکتیک های پینگ پنگ
 4. ارائه راکت رایگان ویژه تمرین بازیکن
 5. سطح مورد نیاز: مبتدی


12 جلسه در ماه


1 میلیون تومان

دوره خصوصی

 1. مدت زمان سانس : 90 دقیقه
 2. آموزش تکنیک های پینگ پنگ
 3. آموزش تاکتیک های پینگ پنگ
 4. ارائه راکت رایگان ویژه تمرین بازیکن
 5. سطح مورد نیاز: مبتدی


12 جلسه در ماه


1 میلیون تومان

دوره های خصوصی

table-tennis_2940086
AROOW-4_03

برنزی

 1. مدت زمان سانس : 90 دقیقه
 2. آموزش تکنیک های پینگ پنگ
 3. آموزش تاکتیک های پینگ پنگ
 4. ارائه راکت رایگان ویژه تمرین بازیکن
 5. سطح مورد نیاز: مبتدی

12 جلسه در ماه

1 میلیون تومان

طلایی

 1. مدت زمان سانس : 120 دقیقه
 2. آموزش تکنیک های پینگ پنگ
 3. آموزش تاکتیک های پینگ پنگ
 4. تمرین بدنسازی مخصوص تنیس روی میز

 1. آشنایی با استراتژی های گیم

 1. سطح مورد نیاز: حرفه ای

12 جلسه در ماه

1 میلیون تومان

نقره ای

 1. مدت زمان سانس : 90 دقیقه
 2. آموزش تکنیک های پینگ پنگ
 3. آموزش تاکتیک های پینگ پنگ
 4. تمرین بدنسازی مخصوص تنیس روی میز
 5. سطح مورد نیاز: نیمه حرفه ای

12 جلسه در ماه

1 میلیون تومان

اسپینگ پنگ
Logo
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0
سبد خرید